Onze partners

De geassocieerde leden van de vereniging zijn:
Daas Baksteen B.V.
FHB B.V.
Gevelprof B.V.
Gevelconsultancy
Layher B.V.
Saint-Gobain Weber Beamix B.V. 
Coöperatie MegaMix B.A.
Remix Droge Mortel
Remmers Bouwchemie B.V.
Tubag Trass Vertrieb GmbH & Co

Daarnaast heeft de vereniging nog de volgende partners:

Hoofbedrijfschap Ambachten
Het Hoofdbedrijfschap Ambachten (HBA) vertegenwoordigt 36 uiteenlopende branches met in totaal bijna 80.000 ondernemingen waarin meer dan 300.000 mensen werken. Het HBA staat voor de ambachtseconomie als onmisbaar onderdeel van onze maatschappij.
Website: www.hba.nl

Gevelgilde
Voor het behoud van ons nationale erfgoed is het van het grootste belang dat uitsluitend bedrijven, of liever gezegd de mensen binnen die bedrijven, met verstand van zaken daaraan werken. Een restauratievoeger moet veel specialistische kennis en vaardigheden bezitten. Zeker bij monumenten is zorgvuldig werken van het grootste belang, want je kunt een monument in één keer vernielen. Op gevelgilde.nl vindt u informatie over de erkenningsregeling voor restauratievoegers.
Website: www.gevelgilde.nl

BGA Nederland
De BGA Groep (verder te noemen als BGA) is een 100% dochteronderneming van de Aannemersfederatie Nederland. Deze Aannemersfederatie behartigt de belangen van de MKB bedrijven in de bouw en infra, alsook die van de gespecialiseerde aanneming (GA). In de markt moeten deze bedrijven zich onderscheiden op het gebied van kennis, kunde en kwaliteit.
Het beschikken over een professionele organisatie met voldoende gekwalificeerde vaklieden zijn daartoe noodzakelijke voorwaarden. De Aannemersfederatie spant zich in om haar leden in deze zaken te ondersteunen. BGA als gespecialiseerde opleidende en detacherende organisatie is hiertoe het uitvoerend instrument. 
Website: www.bga-nederland.nl

Aannemersfederatie Nederland: landelijke koepel van brancheorganisaties
Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra is een landelijke koepel van brancheorganisaties die samen ruim 1.800 bedrijven vertegenwoordigen, met een totale omzet van 3,6 miljard euro en een arbeidsvolume van 40.000 werkzame personen. Momenteel zijn er zestien ondernemersorganisaties aangesloten.

Belangenbehartiging, professionalisering en profilering
Aannemersfederatie Nederland richt zich als verlengstuk van de aangesloten brancheorganisaties op de gemeenschappelijke belangen van deze organisaties. De brancheorganisaties blijven autonoom en zullen zich volledig richten op de specifieke belangenbehartiging van hun eigen leden. Wel rekent de Federatie het tot haar taak de brancheorganisaties krachtig te ondersteunen in hun verdere professionalisering en profilering.
Website: www.aannemersfederatie.nl

Garantiefonds Bouw Infra
Op verzoek van een aantal aangesloten brancheorganisaties heeft de Aannemersfederatie de Stichting Garantiefonds Bouw & Infra opgericht ter dekking van het risico onwerkbare dagen. Op bedrijfsniveau is het nl. fiscaal niet toegestaan om een reservering op te bouwen voor een in de toekomst gelegen risico. Het Garantiefonds heeft eind september 2009 bericht ontvangen van de Belastingdienst dat de betaalde bedragen aftrekbaar zijn als ondernemingskosten. Dit betekent dat bedrijven de winst (of een gedeelte daarvan) kunnen storten in het Garantiefonds en daardoor geen of minder vennootschapsbelasting (20%) hoeven af te dragen. Op deze wijze kunnen bedrijven een reserve opbouwen in goede tijden en declareren in tijden dat er geen of nauwelijks werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd (bijv. vorstperioden, verminderde orderportefeuille etc.).

Website: www.garantiefonds-bi.nl

Copyright VNV Voeg 2015